Jakiego sorbentu użyć podczas likwidowania niebezpiecznych substancji chemicznych?

Jakiego sorbentu użyć podczas likwidowania niebezpiecznych substancji chemicznych?

Powaga sytuacji potęguje się, jeśli już dojdzie do wypadku na drodze, powierzchni wodnej, w zakładzie produkcyjnym lub magazynach, a na miejscu znajdują się niebezpieczne chemikalia. Istnieje wówczas zagrożenie nie tylko ekologiczne i szkody mienia, ale istotnie zwiększa się ryzyko dla zdrowia zarówno funkcjonariuszy służb ratowniczych, jak i kogokolwiek, kto znajduje się na tym terenie bądź w jego okolicy.

Dlatego też miejsca załadunku, przechowywania, znakowania i transportu niebezpiecznych substancji chemicznych oraz mieszanin, są przedmiotem obszernych regulacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jednocześnie przepisy regulują również przygotowanie i sporządzenie planów kryzysowych i awaryjnych. W praktyce istotne jest jednak nie tylko dotrzymanie wymogów ustawowych, postępowanie zgodnie z określonymi zasadami, ale także dobre przygotowanie materiałowe do usuwania ewentualnych skutków wypadków. Nieocenionym pomocnikiem strażaków podczas likwidacji katastrof ekologicznych są odpowiednie środki sorbcyjne, które pomogą bezpiecznie oczyścić wyciek chemikaliów i uniemożliwić ich dalsze rozprzestrzenianie się.
 
Do najczęściej stosowanych w razie katastrof ekologicznych należą sypkie sorbenty chemiczne UNI-SAFE. Sorbenty UNI-SAFE mają zdolność wchłaniania wszystkich rodzajów cieczy, a więc nie ma konieczności trudnego określania, z jakimi substancjami mamy do czynienia, a interwencja może przebiec szybciej oraz bez zbędnej zwłoki. Jednocześnie są odpowiednie podczas likwidacji również tych najbardziej agresywnych cieczy, jak na przykład kwas azotowy, kwas fluorowodorowy i nadtlenek wodoru. Działają jak chemiczny wskaźnik pH. W praktyce to oznacza, że w razie kontaktu z kwasem sorbenty staną się żółte, a w kontakcie z zasadami – czerwone. Niezwłocznie ostrzegają w ten sposób o ewentualnych ryzykach i niebezpieczeństwie. Niemal niezwłocznie po zastosowaniu uniemożliwiają ulatnianie się substancji do powietrza, również w razie kontaktu z kwasem siarkowym i kwasem chlorowodorowym. Interesujące są również ich możliwości sorbcyjne. UNI-SAFE jest w stanie wchłonąć do 75 razy więcej wycieku niż jego własna masa.

UNI-SAFE PLUS odznacza się niskim stopniem pylności. W trakcje absorpcji substancji powstaje żelatynowa masa, którą można łatwo usunąć z miejsca wypadku i zlikwidować. Wyjątkowe właściwości sorbentów UNI-SAFE istotnie ułatwiają pracę innym służbom ratowniczym, przyczyniają się do większego bezpieczeństwa podczas likwidacji chemikaliów i zmniejszają ryzyko powstania kolejnych szkód.

Zastosowanie sorbentów UNI-SAFE można łączyć z tekstylnymi sorbentami chemicznymi, które pomogą zwłaszcza podczas ograniczania wycieku i zahamują jej dalsze rozlewanie się, aby substancje niebezpieczne nie przeniknęły do kanalizacji i nie rozprzestrzeniały się po okolicy.


Powiązany artykuł
Jak zwalczyć wyciek niebezpiecznych substancji na powierzchni wodnej?

Jak zwalczyć wyciek niebezpiecznych substancji na powierzchni wodnej?

Dowiedz się więcej, co zrobić i jakie środki zastosować podczas usuwania oleju i substancji ropopochodnych z wody. Jeśli do wody przedostanie się większa ilość oleju i substancji ropopochodnych, ich usunięcie stanowi dla ratowników dość skomplikowa