Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 
WSTĘP

W tym dokumencie chcielibyśmy poinformować Cię o tym, w jaki sposób i do jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o przysługujących Ci prawach w zakresie przetwarzania.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Spółka, HAPPY END PL Sp. z o.o. ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn, NIP PL 652-168-03-77 (zwana dalej „my” lub „Spółka”), jest administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz w związku ze stosunkami handlowym, do którego doszło między Tobą jako osobą, której dane dotyczą, a Spółką (zwaną dalej „stosunkiem handlowym”).

W JAKI SPOSÓB UZYSKAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe uzyskamy bezpośrednio od Ciebie, nie są nam one przekazywane przez osoby trzecie.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Rejestracja

Przetwarzamy tylko dane osobowe wymagane w związku ze stosunkiem handlowym. Obejmuje to dane kontaktowe, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu lub adresy dostawy i do faktury. Dane osobowe wymagane podczas rejestracji przetwarzamy, aby ułatwić i przyspieszyć pracę nad wypełnianiem zamówień oraz aby zapewnić, że są one zarządzane w sposób jasny i dostępny.

Przechowujemy dane w czasie trwania rejestracji, zgodnie z naszym zobowiązaniem umownym. Możesz anulować rejestrację, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@happyendpl.pl.

Przetwarzanie związane ze stosunkiem handlowym

Przetwarzamy tylko dane osobowe wymagane w związku ze stosunkiem handlowym, szczególnie w celu przetwarzania zamówień, ofert, umów lub komunikacji handlowej. Takie przetwarzanie obejmuje Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe i płatnicze, w szczególności imię i nazwisko, nazwę podmiotu prawnego, w imieniu którego działasz, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy i adres do faktury, numer konta i właściwą kwotę. W razie potrzeby, a także jeśli przekażesz nam te informacje, będziemy przetwarzać Twoje stanowisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego upoważnienie do prowadzenia działalności gospodarczej i wpis w odpowiednim rejestrze, w tym dane w nim zawarte oraz dane niezbędne do ochrony praw Spółki, w szczególności dane dotyczące wiarygodności gospodarczej, należności i długi oczekiwane lub zaciągnięte w związku z działalnością gospodarczą.

Firmom spedycyjnym dostarczymy informacje o dostawie (nazwa, adres, telefon i e-mail) w celu dostarczenia zamówionego towaru.

Przechowujemy dane w czasie trwania stosunku umownego lub do 10 lat po jego rozwiązaniu na podstawie naszych zobowiązań umownych i prawnych.

Komunikacja handlowa

Przesyłanie naszym klientom przekazów handlowych uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli nie jesteś naszym klientem, potrzebujemy Twojej zgody. Przekazy handlowe wysyłamy maksymalnie przez okres 3 lat od wyrażenia zgody (jeżeli zgoda nie zostanie w tym czasie odnowiona), nie dłużej jednak niż do momentu rezygnacji z ich otrzymywania. Subskrypcję możesz anulować automatycznie w każdym wysłanym przez nas e-mailu z przekazem handlowym. Niezbędne dane potrzebne do przesyłania przekazów handlowych (o ile nie są związane ze stosunkiem handlowym) przechowujemy przez okres 3 lat od zakończenia subskrypcji.


Cookies

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, aby zapewnić jej pełną funkcjonalność, do celów statystycznych, personalizacji, a także do kierowania reklam. Takie przetwarzanie uważamy za nasz uzasadniony interes. Możesz ograniczyć lub zablokować ich używanie w ustawieniach swojej przeglądarki.

TWOJE PRAWA

Masz prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu, a także prawo do przenoszenia danych, wszystko w zakresie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych. Masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli wielokrotnie zażądasz od nas kopii swoich danych osobowych, możemy naliczyć za to uzasadnioną opłatę.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prześlij nam jasny opis żądania, w tym odpowiednie dane osobowe, podając swoje imię i nazwisko, podmiot prawny, który reprezentowałeś/reprezentowałaś. Możemy wymagać dodatkowych informacji w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz złożyć skargę dotyczącą tego, w jaki sposób przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail info@happyendpl.pl. Jeśli jesteś niezadowolony z naszej odpowiedzi lub uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem prawa, masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY W TEJ INFORMACJI

Niniejsza informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została ostatnio zaktualizowana w czerwcu 2019 r.

HAPPY END PL