Czy masz już pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki?

Czy masz już pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki?

W przypadku stosowania jednorazowych maseczek, respiratorów i rękawic ochronnych istnieje potrzeba korzystania ze specjalnych pojemników. Przygotowaliśmy dla Ciebie rozwiązanie.
  1. ZUŻYTE MASECZKI WYRZUĆ DO CZERWONEGO POJEMNIKA
  2. DLACZEGO NIE WYRZUCAĆ ZUŻYTYCH ŚRODKÓW OCHRONY DO NORMALNYCH KOSZY?
  3. OPINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
  4. BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY I DBAJ O ŚRODOWISKO


ZUŻYTE MASECZKI WYRZUĆ DO CZERWONEGO POJEMNIKA

Pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki Przygotowaliśmy dla Ciebie czerwone pojemniki o różnej wielkości z czytelnymi obrazkami. Możesz wybierać spośród dwóch wielkości: 120 lub 240 litrów. Wystarczy włożyć worek polietylenowy do pojemnika i zabezpieczyć je metalową ramą (w przypadku pojemników 120 litrów lub pojemników 240 litrów). Na koniec nie zapomnij o produkcie który służy do dezynfekcji pojemnika po opróżnieniu i żelu do dezynfekcji rąk. Damy Ci rabat ilościowy przy zamówieniu min. 10 pojemników.


DLACZEGO NIE WYRZUCAĆ ZUŻYTYCH ŚRODKÓW OCHRONY DO NORMALNYCH KOSZY?

Dlaczego nie mielibyśmy wyrzucać zużytej maseczki, respiratora lub rękawic ochronnych do normalnych koszy? Ponieważ nawet jeśli nie mamy oznak zakażenia koronawirusem, nie możemy być pewni, że nie jesteśmy zarażeni. Zużyte środki ochrony osobistej stają się więc potencjalnie zakaźnym odpadem. Szpitale i inne placówki opieki medycznej automatycznie uznają te odpady za niebezpieczne i również w ten sposób je traktują. Powstało pytanie, co z zużytymi maseczkami i respiratorami zrobić w większych zakładach, które produkują duże ilości tego typu odpadów? Teraz znasz odpowiedź.


OPINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Nasze rozwiązanie opieramy na opinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego, która dotyczy osób zdrowych korzystających ze środków zapobiegawczych, np. maseczek i rękawiczek ochonnych w miejcach pracy. Zużyte środki ochorny służące do jednorazowego użytku należą do zmieszanych odpadów komunalnych, które należy wyrzucać w zawiązanym plastikowym worku. W przypadku większej kumulacji osób w jednym miejscu (np. w sklepach, zakładach pracy) zużyte środki ochrony utylizujemy w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Obowiązują następujące zasady:

 pojemniki muszą mieć przykrywkę,

 liczba pojemników i ich rozmieszczenie musi odpowiadać potrzebom zakładu,

 miejsca z pojemnikami powinny być wyraźnie oznaczone,

 w pojemnikach musi znajdować się plastikowy worek o grubości min. 0,2 mm (w przypadku cieńszych worków należy użyć dwóch),

 pojemniki należy regularnie opróżniać i dezynfekować,

 pełne worki należy zawiązać, zdezynfekować ich zewnętrzną powierzchnię i wrzucić do pojemnika na zmieszane odpady komunalne,

 należy korzystać z maseczek i rękawiczek podczas pracy z odpadami,

 po usunięciu odpadów trzeba umyć ręce wodą z mydłem i zastosować środek dezynfekujący.

Profilaktyka przeciw koronawirusowi


BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY I DBAJ O ŚRODOWISKO

Plastikowe słomki, patyczki do uszu, plastikowe sztućce, a teraz maseczki… Wszystkie wymienione produkty są jednorazowe, a po użyciu należy je wyrzucić. W przypadku pierwszych trzech produktów Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały w czerwcu ubiegłego roku dyrektywę zakazującą jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. W ciągu dwóch lat powinny zniknąć ze sklepów wszystkich państw członkowskich. Jednak w tej chwili nie możemy oczekiwać czegoś takiego w przypadku jednorazowych maseczek. Wręcz odwrotnie. I chociaż nie możemy w żaden sposób sortować zużytych jednorazowych środków ochrony indywidualnej, nadal możemy chociaż trochę pomyśleć o środowisku. Wrzucając je do przeznaczonych dla nich pojemników, robimy wszystko co możemy, aby nie rozkładały się nawet przez 450 lat w przyrodzie (tak jak to ma miejsce w przypadku maseczek zawierających polipropylen). W ten sposób nie tylko dbamy o środowisko naturalne, ale także troszczymy się o innych ludzi minimalizując ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Czyściwa przemysłowe