Zdobyliśmy medal EcoVadis

EkologiaHappy End
Zdobyliśmy medal EcoVadis

Czy masz w domu jakiś medal? Niezależnie od tego, czy były to zawody dla specjalistów, czy hobbystów, z pewnością jesteś dumny/a z ciężkiej pracy, włożonej w jego zdobycie. Właśnie tak jesteśmy teraz dumni z drogi, na którą się wydała nasza firma macierzysta HAPPY END CZ, a.s., i zajęła czwarte miejsce w ocenie EcoVadis. A ponieważ jedną z naszych wartości jest ambicja – chęć ciągłego doskonalenia się – brązowy medal to dla niej zdecydowanie za mało i celuje nie tylko w złoto, ale być może także w platynę, która w tym przypadku jest najcenniejsza. Ale co właściwie kryje się za oceną EcoVadis?

Treść tego artykułu:

 1. CZYM JEST ECOVADIS?
 2. W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZANA JEST OCENA?
 3. MAMY BRĄZ
 4. SZCZEGÓŁY WYNIKÓW OCENY


Czym jest EcoVadis?

EcoVadis jest niezależną międzynarodową firmą, która jako jedyna zapewnia uniwersalną ocenę/rating działań firm w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i zrównoważonego charakteru łańcucha dostaw.


W jaki sposób przeprowadzana jest ocena?

EcoVadis bierze pod uwagę 21 kryteriów, które podzielone są na cztery obszary tematyczne:

 1. środowisko,
 2. praktyki dotyczące pracy i praw człowieka,
 3. etyka
 4. oraz zrównoważone zamówienia publiczne.

Metodologia oceny opiera się na uznanych międzynarodowych standardach, takich jak Global Reporting Initiative (GRI), United Nations Global Compact (UNGC) lub ISO 26000, i polega na analizie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach oraz kwestionariuszach, które oceniana firma musi wypełnić. Jeżeli firma osiągnie wynik co najmniej 50 na 100 punktów, zgodnie z systemem punktacji obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., otrzyma certyfikat potwierdzający wyniki w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju w postaci medalu.

Na podstawie ogólnej oceny, EcoVadis przekaże ocenianej firmie informacje zwrotne i zalecenia, a także przedstawi mocne i słabe strony, aby umożliwić dalszą poprawę wyników w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju.


Mamy brąz

W maju 2023 r. nasza firma macierzysta HAPPY END CZ, a.s. otrzymała brązowy medal EcoVadis. Jest to dla nas uznanie na poziomie międzynarodowym i dowód dla naszych klientów, dostawców i pracowników, że jesteśmy godnym zaufania i przejrzystym partnerem, któremu nie jest obojętna przyszłość społeczeństwa ludzkiego i naszej planety. Oczywiście brąz to dla nas za mało, a dążenie do złota, a następnie platyny jest już uwzględnione w strategii i wizji firmy.

Certyfikat EcoVadis - brązowy medal


Szczegóły wyników oceny

Ocena EcoVadis w dużej mierze opiera się na przejrzystości. Przyjrzyjmy się więc bliżej naszym wynikom:

W sumie firma HAPPY END CZ, a.s. otrzymała 57 punktów ze 100 możliwych. Do srebra zabrakło nam zaledwie 2 punktów. W poszczególnych obszarach było to:

 • 60 punktów za środowisko,
 • 60 punktów za praktyki dotyczące pracy i praw człowieka,
 • 60 punktów za etykę w relacjach z klientami i dostawcami
 • i 50 punktów za zrównoważone zamówienia.

Przedstawienie graficzne końcowych ocen:

Suma punktów

Powyższy wykres percentylowy pokazuje, że HAPPY END CZ, a.s. ze swoim wynikiem znajduje się na 70. percentylu i tym samym jest w czołówce 12% firm, które do tej pory zostały ocenione przez EcoVadis w naszej branży.

We wszystkich tych obszarach otrzymaliśmy od EcoVadis konkretne zalecenia dotyczące ulepszeń, nad którymi już pracujemy.

Sorbenty