Jakie są trendy EHS w 2024 roku?

Bezpieczeństwo
Jakie są trendy EHS w 2024 roku?

Kwestie EHS obejmują wiele różnych obszarów, a zatem trendy w nich odzwierciedlone są zróżnicowane. Zaczynają się one od pojawiających się technologii cyfrowych, a poprzez różne tematy zarządcze i legislacyjne, kończą się na kwestiach społecznych, takich jak zrównoważony rozwój, różnorodność czy zmiany klimatu. Poniżej przygotowaliśmy przegląd najważniejszych trendów na rok 2024 według głównych międzynarodowych mediów branżowych.

Treść artykułu:

 1. ESZCZE WIĘKSZY NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
 2. ZGODNOŚĆ PRZY UŻYCIU IT
 3. DEI W OBSZARZE EHS I HR
 4. BEZPIECZEŃSTWO POZA KLASYCZNIE ZDEFINIOWANYM MIEJSCEM PRACY
 5. MNOWOCZESNE PODEJŚCIE DO KOMUNIKOWANIA O EHS
 6. NOWE TECHNOLOGIE CYFROWE
 7. POPRAWA ŚWIADOMOŚCI SYTUACYJNEJ
 8. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
 9. INTEGRACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 10. ROZWIJANIE PROGRAMÓW WSPARCIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
 11. WDRAŻANIE ZASAD GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
 12. CO POWIEDZIEĆ NA ZAKOŃCZENIE?


Jeszcze większy nacisk na zrównoważony rozwój

Promując politykę EHS, specjaliści będą jeszcze bardziej niż dotychczas zaangażowani w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W rzeczywistości coraz więcej organizacji będzie zobowiązanych do prowadzenia sprawozdawczości pozafinansowej zgodnie z zasadami ESG. Ma to na celu znalezienie równowagi między efektywnością finansową, zapewnieniem bezpieczeństwa ludziom i zmniejszeniem wpływu ich działalności na środowisko i społeczeństwo.

Firmy przyjmą ESG albo jako obowiązek nałożony na duże firmy przez CSRD, albo dlatego, że ich partnerzy biznesowi będą tego od nich wymagać jako dostawcy.

ESG - zmniejszenie wpływu działalności na środowisko naturalne

 

Zgodność przy użyciu IT

W interesie każdej organizacji leży nadążanie za zmieniającymi się przepisami i przestrzeganie ich. W przypadku BHP jest to dodatkowo potęgowane przez wymóg przejrzystości w zakresie działania systemu BHP. Coraz częściej pomaga w tym zaawansowane oprogramowanie oparte na chmurze, oferowane przez firmy konsultingowe i inne usługi cyfrowe, a ich oferta stale się poszerza.


DEI w obszarze EHS i HR

DEI (Różnorodność, Równość i Integracja) staje się kolejnym ważnym priorytetem dla nowoczesnych organizacji. W dziedzinie EHS polityka ta dotyczy przede wszystkim rozwiązywania konkretnych trudności, z jakimi borykają się grupy marginalizowane oraz zapewnienia, że miejsce pracy jest dla nich bezpieczne i sprzyja włączeniu społecznemu.


Bezpieczeństwo poza klasycznie zdefiniowanym miejscem pracy

Sposoby, w jakie można pracować w zawodach niezwiązanych z produkcją, znacznie się ostatnio zwiększyły. Chodzi o pracę zdalną z praktycznie dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Tendencja ta nie polega na umożliwieniu pracy zdalnej jako takiej, ale na uznaniu zmieniającego się charakteru środowiska pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników w tych nowych kontekstach.


Nowoczesne podejście do komunikowania o EHS

Jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej w miejscu pracy. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa nigdy nie było zabawną atrakcją dnia, ale wraz z wejściem pokolenia Z na rynek pracy musimy zasadniczo przemyśleć format przekazu. Ponieważ chcemy przyciągnąć uwagę ludzi, którzy nie znali świata przedinternetowego.

Aby tematy związane z bezpieczeństwem Gen Z "się sprzedały", menedżerowie będą musieli korzystać z nowoczesnych środków komunikacji. Jest to na przykład szansa dla rzeczywistości rozszerzonej z elementami grywalizacji. Ważna jest również sama treść - będzie ona wymagała bardziej wartościowego uzasadnienia dla wymaganych zasad i ogólnie EHS.


Nowe technologie cyfrowe

To, co nadal jest analogowe, zostanie zdigitalizowane, a przynajmniej będą poszukiwane sposoby, aby to zrobić. Zwiększy się wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych, takich jak sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja przejmie znaczną część zarządzania dokumentacją, tak aby była ona spójna i zgodna z najnowszymi przepisami. Sztuczna inteligencja może również, na przykład, analizować duże zbiory danych dotyczących incydentów w operacjach i sugerować środki mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Oczywiście cyfryzacja będzie miała również wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego.


Poprawa świadomości sytuacyjnej

Dobry przegląd sytuacji w miejscu pracy jest warunkiem wstępnym niskiego wskaźnika wypadków. Konieczna jest jednak ocena, które informacje są istotne i dostarczanie tylko tych informacji. Przeładowanie ich niepotrzebnymi danymi przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Zakres zastosowań jest naprawdę szeroki. Pracownicy mogą być dziś wyposażeni w elektronikę do noszenia na ciele z czujnikami, które zbierają wszelkiego rodzaju dane z ich otoczenia i ciała. Dane te mogą być następnie analizowane w chmurze, a wyniki wyświetlane w czasie rzeczywistym na urządzeniach rzeczywistości rozszerzonej lub przekazywane pracownikom w formie sygnałów dotykowych.

Znajomość miejsca pracy i związanych z nim zagrożeń


Adaptacja do zmian klimatu

Potrzeba uwzględnienia ryzyka związanego ze zmianami klimatu, takimi jak ekstremalne zjawiska pogodowe, zmiany temperatury lub ryzyko zanieczyszczenia, staje się widoczna w EHS. Wszystkie te czynniki mają wpływ na samopoczucie psychiczne i wydajność pracowników. Jednak czynniki te zagrażają również bezpieczeństwu mienia i ciągłości działania, ponieważ niosą ze sobą ryzyko nagłych przestojów i awarii. Ponadto sprzęt działający w takich niestabilnych środowiskach jest zwykle bardziej energochłonny.


Integracja odnawialnych źródeł energii

Aby oszczędzać zasoby finansowe i środowisko, firmy nabywają sprzęt do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jednak ich integracja z operacjami musi być również brana pod uwagę w analizach ryzyka i innych procedurach bezpieczeństwa.


Rozwijanie programów wsparcia zdrowia psychicznego

Dobrostan pracowników w miejscu pracy obejmuje przede wszystkim ochronę przed zagrożeniami psychospołecznymi, takimi jak stres i inne formy obciążenia psychicznego. W związku z tym w 2024 r. nadal będziemy koncentrować się na poprawie dobrostanu pracowników i tworzeniu bezpieczniejszego, mniej wymagającego psychicznie i bardziej produktywnego środowiska pracy.


Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym

Głównym celem powinno być zapewnienie, że odpady w ogóle nie są generowane. Jeśli nie możemy, szukamy sposobów na wykorzystanie odpadów jako zasobów lub zaoferowanie ich komuś, kto może. Jest to kierunek, który organizacje będą chciały włączyć do swoich procesów, aby wspierać zrównoważony rozwój w tym roku.


Co powiedzieć na zakończenie?

Trendy, o których wspominamy, pokazują rosnącą złożoność i zakres dziedziny EHS, odzwierciedlając nie tylko tradycyjne kwestie bezpieczeństwa, ale także szersze tematy, takie jak zrównoważony rozwój, zdrowie psychiczne, postęp technologiczny i odpowiedzialność społeczna.


Powiązany artykuł
Zagrożenia, których nie znaliśmy w EHS 10 lat temu

Zagrożenia, których nie znaliśmy w EHS 10 lat temu

Bezpieczeństwo

Świat jest pełen zmian. To, co było powszechne 10 lat temu, dziś jest trudne do uwierzenia. Dotyczy to zarówno naszego życia prywatnego, jak i zawodowego. Logiczne jest więc, że zmiany nie ominęły także branży ochrony środowiska, zdrowia i&