Rozwiązanie Bezpieczeństwo Zapobieganie wypadkom przy pracy

Zapobieganie wypadkom przy pracy

RYZYKO: uszczerbek na zdrowiu w wyniku jednostronnego obciążenia
ROZWIĄZANIE: właściwa ergonomia

Nie lekceważymy komfortu pracowników podczas wykonywania ich pracy. Wyniki wielu badań pokazują, że odpowiednia ergonomia nie tylko chroni zdrowie pracowników i podnosi ich komfort, ale także przyczynia się do ich wydajności. Możesz to osiągnąć na przykład za pomocą naszych specjalnych mat antyzmęczeniowych lub narzędzi z ergonomicznymi uchwytami.