Jak zwalczyć wyciek niebezpiecznych substancji na powierzchni wodnej?

Jak zwalczyć wyciek niebezpiecznych substancji na powierzchni wodnej?

Dowiedz się więcej, co zrobić i jakie środki zastosować podczas usuwania oleju i substancji ropopochodnych z wody. Jeśli do wody przedostanie się większa ilość oleju i substancji ropopochodnych, ich usunięcie stanowi dla ratowników dość skomplikowaną interwencję. Nie jest to bowiem jedynie lokalne zagrożenie, ale następstwa wycieku mogą się rozprzestrzeniać wodą również do otoczenia i wód podziemnych.

W takim przypadku należy na miejscu zastosować pływające zapory do wychwytu wycieku. – Niemal większość strażaków potwierdzi, że to skuteczny środek likwidacji wycieków substancji ropopochodnych, ale także środek zapobiegający ich wyciekowi. Dlatego zapór nie powinno zabraknąć w wyposażeniu jednostki strażackiej – mówi David Lošťák, dyrektor spółki HAPPY END, która dostarcza wysokiej jakości pływające zapory sorbcyjne eusorb.
 

JAK DZIAŁAJĄ SORBCYJNE ZAPORY PŁYWAJĄCE?

 

Rura sorbcyjnej zapory pływającej jest wypełniona polipropylenowym materiałem z mikrowłókien. Mikrowłókna dzięki dużej powierzchni włókien i dużej wewnętrznej objętości mają znaczne możliwości sorbcyjne. Polipropylen jednocześnie wchłania substancje ropne, oleje i tłuszcze, ale jednocześnie odpycha wodę. To połączenie właściwości gwarantuje szybkie i skuteczne usunięcie nieczystości z powierzchni wodnej. Ponadto również przy pełnej saturacji zapory pływające pozostają na powierzchni i mogą być bezpiecznie wyciągane i usuwane. Ich zaletą jest również to, że przy wielkich wyciekach substancja wchłaniana może zostać odzyskana z sorbentu i ponownie wykorzystana. Zastosowana zapora pływająca z resztkami wchłoniętej cieczy może również zostać zastosowana jako paliwo w spalarni odpadów niebezpiecznych.

Według Davida Lošťáka kolejną zaletą sorbcyjnych zapór pływających EUSORB jest również ich lekkość i łatwość obchodzenia się z nimi. – Dzięki mocnym i odpornym linom z karabinkami łączącymi mogą być ze sobą scalane – przedstawia zastosowanie zapory pływającej EUSORB i kontynuuje. – W ciągu krótkiej chwili można przegrodzić potok lub rzekę i uniemożliwić w ten sposób większe szkody ekologiczne i możliwe wymieranie ryb oraz innych organizmów żywych."

Jak już wspomniano, zapory pływające można zastosować także prewencyjnie jako przegrody tam, gdzie można zakładać wyciek substancji niebezpiecznych do toków wodnych i zbiorników. Zastosowanie sorbcyjnej zapory pływającej EUSORB można łączyć z innymi specjalnymi materiałami hydrofobowymi. Dotyczy to na przykład dywanów o ekstremalnej sorpcji, których możliwości wchłaniania są pięciokrotnie większe niż w przypadku zwykłych sorbentów tekstylnych.


Powiązany artykuł
Zestawy awaryjne: Jak postępować przy wyborze i przechowywaniu

Zestawy awaryjne: Jak postępować przy wyborze i przechowywaniu

Jak wybrać właściwy zestaw awaryjny, aby spełniał wymogi Twojego przedsiębiorstwa? Tutaj znajdziesz praktyczne wskazówki wyboru odpowiednich zestawów awaryjnych oraz dotyczące ich przechowywania.