E-shop Magazynowanie cieczy Magazynowanie butli i akcesoria
Cena
Tags
Ilość butli gazowych
Odporność na ogień

Magazynowanie butli i akcesoria

Magazynowanie butli oraz akcesoria

Butle ciśnieniowe należą do takich produktów w magazynie, które podlegają surowym przepisom ze  względu na wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia.

Magazynowanie butli zależy od tego czy są one przechowywane na zewnątrz, czy wewnątrz budynków, z zastrzeżeniem, że każdy skład magazynowy musi mieć oddzielną sekcję przeciwpożarową. Każda droga pożarowa musi mieć wyjście ewakuacyjne do wolnej przestrzeni. Puste pojemniki są magazynowane w te sam sposób, co pełne.

 

Butle ciśnieniowe nie mogą być przechowywane:

- w podziemnych magazynach (z wyjątkiem projektów w  należycie uzasadnionych przypadkach, np budowa metra i innych budowlach podziemnych, w takich przypadkach magazyn musi być wyposażony w urządzenia do wykrywania gazu.). Butle ciśnieniowe z powietrzem i tlenem można przechowywać w magazynach poniżej poziomu gruntu.

- na klatkach schodowych i w miejscach wypoczynku, na korytarzach, w holach wejściowych, na wąskich podwórkach, przejściach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

- na schodach zewnętrznych

- na specjalnie oznakowanych drogach ewakuacyjnych

- w garażach

- w warsztatach

- razem z substancjami radioaktywnymi, substancjami żrącymi i innymi substancjami niebezpiecznymi

- w pozycji poziomej

- bez zabezpieczenia przed upadkiem

- bez oznakowania przechowywanego gazu

 

Magazyny z butlami ciśnieniowymi wewnątrz i na zewnątrz budynków

W tej ofercie znajdziesz wysokiej jakości dwupłaszczowe szafy do przechowywania butli ciśnieniowych i  butli z propanem-butanem.

Magazyny zewnętrzne do przechowywania butli ciśnieniowych

W tej ofercie znajdziesz skrzynie do przechowywania na zewnątrz butli ciśnieniowych o średnicy do 22 cm.

Akcesoria do bezpiecznego manipulowania z butlami ciśnieniowymi

Specjalne wózki, wózki do podnoszenia beczek  i stojaki na butle ciśnieniowe     

 

Nasi  przeszkoleni specjaliści ds. produktów z przyjemnością pomogą wybrać Państwu najlepsze rozwiązanie.

|< < 1 2 3 > >|