W jaki sposób dokonywać wyboru szaf bezpieczeństwa

W jaki sposób dokonywać wyboru szaf bezpieczeństwa

W jaki sposób dokonywać wyboru szaf bezpieczeństwa Jakie są zalety przechowywania substancji chemicznych w szafach bezpieczeństwa? W jaki sposób dokonywać wyboru właściwego typu i wyposażenia? O to spytaliśmy inż. Ewę Butzke, specjalistkę ds. przechowywania substancji chemicznych i mieszanin w firmie HAPPY END.

 

Jakie są największe zalety szaf bezpieczeństwa do przechowywania substancji niebezpiecznych i łatwopalnych?

Z mojego punktu widzenia jako największe zalety szaf bezpieczeństwa postrzegam:

 • mają półki wyłapujące lub przynajmniej dolną wannę wyłapującą dla gromadzenia skapnięć lub wycieku niebezpiecznych substancji ciekłych;
 • zamki wyposażone w klucze umożliwiają dostęp tylko osobom posiadającym odpowiednie przeszkolenie i uniemożliwiają niewłaściwe wykorzystanie składowanych substancji;
 • niektóre szafy bezpieczeństwa wyposażone są w przeźroczyste drzwi, umożliwiające orientację co do zapasów, bez konieczności otwierania szafy;
 • szafy można podłączyć do systemów wentylacyjnych umożliwiając wymianę powietrza w szafie;
 • materiały zastosowane do produkcji szaf są bardzo dobrej jakości, są odporne na korozję i przeciążenia mechaniczne;
 • bogate wyposażenie umożliwia zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa przy przechowywaniu substancji chemicznych;
 • można dokonać wyboru koloru szafy w zależności od potrzeb i charakteru konkretnych stanowisk roboczych – wersje kolorystyczne są w większości przypadków wolne od dopłaty;
 • różnorodność i kompatybilność przede wszystkim w przypadku szaf bezpieczeństwa do przechowywania substancji chemicznych;

W naszej ofercie posiadamy szafy dzielone dla oddzielnego przechowywania. Na zamówienie wykonujemy również szafy narożne i specjalne szafy kombinowane.

W jaki sposób wybierać najwłaściwszą szafę i jej wyposażenie?

Myślę, że najważniejsze jest podjęcie decyzji w sprawie bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prewencja jest zawsze „tańsza” niż usuwanie następstw błędów i niestety ciągle obowiązuje stwierdzenie, że niektóre błędy możemy popełnić tylko raz. Tym, którzy zdecydują się pracować inaczej a głównie lepiej niż w ubiegłym stuleciu zalecam dokonanie:

 1. analizy potrzeb i właściwości pomieszczenia danego stanowiska pracy lub magazynu (wymiary, możliwość przewietrzania, możliwość zamknięcia itp.)
 2. analizy zagrożeń ze strony magazynowanych substancji chemicznych (według informacji zamieszczonych na etykietach i w kartach charakterystyki), pojemności użytych pojemników i wagi opakowania (aby można dokonać wyboru wielkości i rodzaju szafy, nośności poszczególnych półek, sposobu wentylacji itp.).

Jeżeli klient ma już gotową analizę, co ponadto zalecałaby mu Pani?

Po dokonaniu analizy można w sposób odpowiedzialny dokonać wyboru szaf bezpieczeństwa lub całego zestawu. Ciecze łatwopalne I., II. i III. klasy palności jednoznacznie zalecamy składować w szafach ognioodpornych lub kontenerach ognioodpornych. Szafy te w przypadku wzrostu temperatury ponad określona granicę samoczynnie zamkną się a przy dalszym wzroście temperatury dojdzie do uszczelnienia wszystkich otworów i szczelin za pomocą specjalnego uszczelnienia. Zawartość szafy jest więc przez dokładnie określony czas – 30 minut lub 90 minut – chroniona przed skutkami pożaru zewnętrznego a przechowywane w szafie środki łatwopalne nie powodują rozszerzania się pożaru. Szafy te umożliwiają osobom obecnym bezpieczne ewakuowanie się ze stanowiska pracy i także zabezpieczają jednostki biorące udział w gaszeniu pożaru przed działaniem składowanych cieczy. Jeżeli pożar zostanie ugaszony odpowiednio szybko, można zmagazynowane w szafach ognioodpornych ciecze ponownie z zachowaniem dokładnie określonych warunków wyjąć. Przy składowaniu cieczy łatwopalnych należy również uwzględnić środowisko zagrożone wybuchem i bezpieczne odległości lub wdrożyć środki w formie odsysania par przy pomocy wentylatorów, względnie oczyszczać powietrze za pomocą węglowych filtrów obiegowych.

Do składowania ciekłych substancji chemicznych idealnie nadają się posiadające certyfikat szafy bezpieczeństwa z bogatym opcjonalnym wyposażeniem:

 • wkładki polietylenowe do półek wyłapujących i wanien wyłapujących znacząco zwiększają ich odporność chemiczną;
 • wysuwane półki stanowią odpowiednie, bezpieczne rozwiązanie, jeżeli substancje chemiczne przechowywane są w szklanych pojemnikach, zapewniając dobry dostęp do pojemników znajdujących się z tyłu półki lub konieczne jest pobieranie substancji chemicznych z zachowaniem porządku od najstarszych do najnowszych;
 • nasadki dla potrzeb kontrolowanej wymiany powietrza zapewnią czyste powietrze w pomieszczeniu; dodatkowe wanny wyłapujące lub półki umożliwią bezpieczne magazynowanie i powiększenie pojemności szafy bezpieczeństwa;
 • zamykane boksy nadają się do przechowywania substancji wymagających specjalnego reżimu obsługi;
 • boksy ognioodporne umożliwiają osobne składowanie cieczy łatwopalnych.

 


Ing. Eva Butzke

produktová inženýrka